Exporteren naar Servië (landcode: XS)

Servië ligt in het zuidoosten van Europa en is sinds 2006 onafhankelijk van het voormalig Joegoslavië.  Servië telt om en nabij de 7 miljoen inwoners. Naar verwachting gaat de import in Servië toenemen. Dit biedt vele handelskansen.

Handelsverdrag

Met Servië geldt een Stabilisation and Assocation Agreement. Dit wil zeggen dat er een vrijhandelsovereenkomst is tussen de Europese Unie en Servië . Maar hierbij zijn ook politieke en economische doelstellingen opgesteld. Regionale samenwerking wordt sterk aangemoedigd om de handel te stimuleren.Wanneer Servië toe zou treden tot de Europese Unie dient de overeenkomst als basis voor de uitvoering van het toetredingsproces.

Machines

Servië is vooruitstrevend als het op technologie aankomt. In de teeltindustrie is dit al helemaal het geval. Servië exporteert namelijk veel zacht fruit waardoor er in het land veel behoefte is aan modernisering van het materiaal. Dit is niet alleen in de teeltindustrie zo, maar ook in de industrie- en watersector.

Bent u klaar om te exporteren naar Servië? Contact opnemen met ons kan altijd. Wenst u gelijk te beginnen, wacht dan niet langer en vraag een gratis demo aan!

Gratis demo