Exporteren naar Vietnam (landcode: VN)

Met in totaal meer dan 95 miljoen inwoners behoort Vietnam tot de 15 volkrijkste landen ter wereld. In de eerste jaren van de 21e eeuw was de economische groei een van de hoogste in de regio. Deze groei zorgt voor een afnemende armoede en daarom wordt het ook steeds interessanter om te gaan exporteren naar Vietnam.

Handelsverdrag

Op 17 oktober 2018 heeft de Europese Commissie het handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Vietnam goedgekeurd. Het Europees parlement dient nog zijn goedkeuring hierop te geven. Als deze er door is dan gaat voor 99% van alle goederen de invoerrechten komen te vervallen.

Machines

Vietnam is vooral bekend staat van de export van kleding, schoeisel, rijst en andere agro-producten. Deze sectoren zijn meer en meer bezig een toegevoegde waarde aan hen product te geven. Dit zodat er niet enkel een onverwerkt product wordt verstuurd. Hierdoor neemt de vraag naar geschikte machines toe.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht toch nog vragen, laat het ons dan weten. Bent u klaar om te gaan exporteren naar Vietnam, wacht dan niet langer en:

Ga van start!